ACStream
About


Archive


Download


Links


Contact

ArchiveAlex Mendizabal/I

12.-13.01.2005, FaVU VUT, Údolní 19, Brno

přednáška/dilna


Archive stream

Bio pro slepce/Blind Cinema

pohyblivého myšlení, pohybového obrazu a pohybujícího se zvuku
(spolupracovníci: Marcus Bergner (Melbourne), Bruce McClure (New York).

„Chápeme „cinematické“ jako kynematické, jako pohyb. Vycházíme z předpokladu, že obraz není výsada zraku. Film a video ukrývají potenciál pro všechny smysly.“

Sylabus: dvoudenní dílna seznámí studenty hlavně s oblastí „synesthesie“ – o nauce o vzájemném pronikání a přesahování sluchu, zraku, hmatu a chuti. Marcus Bergner – filmový režisér a kuchař připraví společně se studenty cinematické buchty, Alex představí koncept bioskopu pro nevidomé, Bruce uvede možnosti které nabízí živá projekce 16 mm filmu.

Alex Mendizabal - intermediální umělec, žije v Římě a New Yorku.
zakladatel a iniciátor programu řady hudebně perforačních skupin

PENSIERO CINEMATICO: 2003 - a široký koncept výzkumu termínu film a výzkum přesahu akustickéhp, visuálního a divadelního „kynematografu“. (16 mm, super 8 a film který nevidíte, electroakustické elaborace, pazvuky a obrazy ve vzájemném dialogu. (spolupracovníci: Marco Ieie, Marcello Liberato, Chris Blazen, Felice Lechiancole, Luca Miti, Almerindo Paglione, Roberto Clemente.) ARIONE E GLI PSILLI: improvizovaný pop kýč a písničková-poezie (spolupracovník Chris Blazen). PORAKi: „family schizzo group“. CURVA CHIUSA: zvuk v pohybu, hudba na jízdních kolech a dalších pohybovadlech. Koncerty každý měsíc. od roku 2002 ILUNPEKO BESTALDIA: koncerty v temnotách. s Markem Goelner a Elisabeth Reynoso. 2000 - 2002 MONNEZZA SONORA: bastlené a domako dělané made nástroje. Koncerty a dílny. Od roku 1999. ZINE ANIMAU: „film nepatří filmaři, ale promítači!“ (zvukové projekce. 1999-2003, s Juanjo Aranguren). CONVENTION: výzkum interpretací a překrývání (1998-2001) spolupracovníci: Tom Mulligan a Bruce McClure. MARCHING BAND: akce otevřených seskupení při chůzi. s Brucem. Passeggiate settimanali. 1996-98 SENIOR ORCHESTRA: Orchestr založen v domově důchodců v New Yorku 1996-1998 DISSOCIAZIONI UNITE AR: „rozpadlé“ elaborace (1995. s Roberto Clementem) další práce:Time Saving Service: hudba, všechno během minuty. blind films od roku 1995. Imitation Project. 1996 Interposed counterpoints. 1997 Dagherrosuonds. 1996 Making a mute film still more silent. 1995 od roku 1995 spolupracuje s mnoha filmaři, spekuluje o synestesii. Videostvorba od roku 1991 Propaganda music od 1987.

http://www.psu.cas.cz/vik/mentrep.htmCopyright (c) 2004 ACStream, All rights reserved.