ACStream
About


Archive


Download


Links


Contact

ArchiveRajesh Mehta/USA

16.11.2004 - 19:00 hod CET, Udolni 19, Brno, CZ

Dílna a prezentace v angličtině.


Archive stream 1 / lecture


Archive stream 2 / performance

Ozvučené budovy: výzkumy ve vztahu hudby, architektury a technologie

Rajesh Mehta je hudebník a skladatel narozen v Kalkatě /Indie, žil a studoval v U.S.A. na Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.), absolvoval obor "The History of Ideas and Electrical Engineering", a studoval na Berkley Anthony Braxtona, v současnosti žije v Berlíně. Zabývá se vztahem prostoru, času, technologie a zvuku - projekt "Sounding Buildings", na kterém spolupracoval například s architektem Danielem Libeskindem.

Mehta používá vlastní nástroj "Hybridní Trumpetu" a vytvořil nový systém grafického zapisování zvuku a komponování.Ten použil například pro DVD mezidisciplinární projekt "Inaugurating M.I.T's Simmons Hall", na kterém spolupracoval s architektem Stevem Hollem, autorem nové budovy pro M.I.T. Rajesh Mehta představí nejen svoji hudbu, metody a projekty ale provede s Pavlem Fajtem praktickou ukázku používání hudebního nástroje v dialogu s konkrétním prostorem interiéru budovy FaVU v Údolní ulici.Copyright (c) 2004 ACStream, All rights reserved.