ACStream
About


Archive


Download


Links


Contact

ArchiveKim Cascone/USA

27.04.2004 11:00 CET, HF JAMU Brno, Komenského nám. 6

Multimediální dílna / prezentace


Archive stream

Syntéza zvuku a digitální umění

CZ: Žadná hudební technologie nezapříčinila více diskuzí od objevení hudebního syntetizátoru než tzv. "laptop music". Přenosný počítač je díky aplikaci programu zvukové synteze zároveň nástrojem na tvorbu i prostředek pro performanci. Ale právě počítač v prostředí hudebního představení vzbuzuje pochyby a otvirá otázky týkající se recepce, kontextu i očekávání. Přednáška se bude zabývat problémy laptopové hudby a představí nové myšlenky o "hlukově zprostředkované estetice" a teorie vnímání.

ENG: No music technology has created more controversy since the introduction of the music synthesizer in the mid-601s than the laptop computer. The laptop is now increasingly seen in both production and performance settings due to the widespread adoption of music synthesis software tools. But it has been the appearance of the laptop in performance settings that has caused the most controversy and raises issues concerning reception, context and expectation. My lecture will examine some of the issues concerning laptop music as well as introduce new ideas on noise-mediated aesthetics and reception theory.

http://www.microsound.org
http://www.discogs.com/artist/Kim+CasconeCopyright (c) 2004 ACStream, All rights reserved.