ACStream
About


Archive


Download


Links


Contact

ArchiveMichal Rataj/CZ

06.04.2004, 17:30 CET, Udolni 19, Brno, CZ

prezentace


Archive stream

Umění pro radio

1.Projekt Radiokustika při čro
http://www.rozhlas.cz/radiocustica/portal/

2.Zvuk, interaktivita, Max MSP
zvukové prostředí a softwary (prezentace)

Max/MSP je populární grafické prostředí na platformě Mac a Windows pro tvorbu hudby, audio a multimedií. Je často používáno v kombinaci s programem Jitter, - video, matrix, a 3D grafickým prostředím. Objekty Jitter jsou vhodné na procesy v reálném čase, custom effects, 2D/3D grafiku, audio/visual interakci, vizualizaci dat a analýzu. Interaktivní systémy v kontextu dějin EA hudby interaktivní zvuková struktura EA hudba v kontextu sociálních aspektů interpretace bibliografie:
Handbuch der Musik im 20. Jahrhundert, hrsg. E. Budde, H. de la Motte-Haber, S. Mauser, A. Riethmüller, Chr. M. Schmidt. 12 Bände, Laaber 1999(-) K. Cascone: Grain, Sequence, Sytem. Three levels of reception in the performance of laptop music http://www.intelligentagent.com/archive/IA4_1djvjcascone.pdf  

Computer aided composition
počítač jako organizátor hudební struktur open source princip objektových softwarových rostředí
hudební software jako komplex nových hudebních nástrojů

:: Supper Martin, Elektroakustische Musik und Computermuisk. Geschichte - Ästhetik - Methoden - Systeme. Darmstadt 1997.
:: Computer Music Journal: http://mitpress2.mit.edu/e-journals/Computer-Music-Journal/

:: IRCAM – historický impulz k interdisciplinárnímu bádání IT, elektronika, kompozice, akustika, interpretační obory ad.
:: Pierre Boulez Jean-Jacques Nattiez, ed.: Pierre Boulez, Orientations. London 1990
:: Josef Häusler, Profil Pierre Boulez. Salzburg 1995 http://www.frenchculture.org/music/events/boulez
:: http://www.ircam.fr

MAX/Msp–systém, možnosti, příklady
http://www.cycling74.com/community/index.html

 

Michal Rataj
skladatel, performer, muzikolog, producent
- nar. 1975
- vystudoval FF UK, obor hudební věda (1999) a hudební fakultu AMU, obor skladba (2003)
- od roku 2003 postgraduální studium skladby se zaměřením na elektroakustickou hudbu
- od r. 2000 hudební režisér Českého rozhlasu
- 1995 – studijní pobyt na Royal Holloway University of London, UK
- 1998 – studijní pobyt na Humboldt Universität zu Berlin a Hans Eisler Musikhoschule (dějiny německé hudby, computer music systems, algorithmic composition, CLISP, Common Music, etc.).
- 2002 – studijní pobyt na Universität der Künste, Berlin (F. M. Olbrisch)
- 2004: Artist-in-Residence, MuseumsQuartier Wien
- autor hudby pro rozhlas, divadlo a televizi
- 2000: 1. cena v soutěži Generace (z skladbu 5x totéž)
- 2001: 3. cena v soutěži Musica Nova (za skladbu ...per saecula saculorum...)
- člen skupiny EBU Ars Acustica
- člen sdružení SHOCK – www.ishock.org
- přednášková činnost (New York University, Universita 3. věku ad.
- hudební kritik a publicista v oblasti současné hudební kultury

http://www.volny.cz/compositorCopyright (c) 2004 ACStream, All rights reserved.