ACStream
About


Archive


Download


Links


Contact

AboutACSTREAM (Academic Audio video Stream)

is a Intermediar Broadcasting System related to the activities of the students of Faculty of Fine Arts at the Technical University Brno, collaborating with other schools and universities in Czech republic and abroad.

The ACStream aims not only to express the ideas of the students but also to provide information for them and new experiences and contacts. This activity is closely related to the work and teaching circumstances in academic scene and acompannied events that can be communicated and broadcast over the internet. X times a week- student announcers broadcast program public broadcasting systems, including music, news, and other information.ACSTREAM (Akademické audio a video vysílání)

Intermediální vysílací systém je jeden z projektů studentů a pedagogů Fakulty výtvarných umění Technické university Brno. Je realizovaný a koncipovaný jako nástroj pro spolupráci mezi studenty i s uměleckými aktivitami a univerzitami v České Rebublice i v zahraničí.

Program ACStream nabízí prostor pro uplatnění iniciativ studentů FaVU a dalších škol, slouží jako technologický komunikační prostředek, usnadňující orientaci a přístup k informacím. Je prostorem pro dialog a pro mezinárodní projekty a kontakty. Program je navržen také k rozšíření a zlepšení metod a forem výuky v akademickém prostředí, nabízí zprostředkování široké škály aktivit na akademické půdě - dílen, performancí, koncertů, diskuzí, které jsou distribuovány pomocí internetové sítě. Akademické živé vysílání zvuku a obrazu bude pravidelně anoncováno, archiv obsahuje záznamy a další dokumenty, které se k tomuto kontextu vztahují.Copyright (c) 2004 ACStream, All rights reserved.