ACStream
About


Archive


Download


Links


Contact

Upcoming events
Current streaming
Latest news

25. listopadu 15.00 – 19.00 hod

NodLAb Dlouhá 33, první patro (modré dveře za café)

PD II (Pure Data)a MAX MSP-grafické programovací prostředí (pro trpělivé a kreativní)

Lektor:Tomáš Hrůza

Tomáš Hrůza absolvoval FaVU VUT v Brně, kde externě vyučuje Interface & Software, kde seznamuje studenty s programovacími prostředími jako jsou PD (Pure Data) EyesWeb , Max MSP a další. V roce 2001 založil volné sdružení v2atelier.com. Pracoval jako grafik, programátor a video-editor. Viz www.v2atelier.com/ht

Pure Data je počítačové programovací prostředí určené pro tvorbu nástrojů na generovaní zvuku.V kombinaci s knihovnami je lze použít i na vizualizaci struktur v reálném čase. Program je vytvářen rozsáhlou mezinárodní komunitou, je zdarma dostupný na internetu a běží na platformách Linux, IRIX, OSX a win32. Dílna nabídne ve zkratce historii, charakter a základy ovládání programu, příklady práce s PD ve spojeni s knihovnami. Autorem původního skriptu je Miller Smith Puckette, který jej napsal před lety pro studenty jako otevřený a volně přístupný program.

Program je k nahlédnutí a ke staženi:
http://www-crca.ucsd.edu/~msp/software.html
další linky:
http://puredata.info/
http://puredata.org/
http://pd.iem.at/
http://crca.ucsd.edu/~msp/
http://iem.at/pd/externals-HOWTO/
http://puredata.info/community/pdwiki

workshop je rozdělen na dvě části

I. Čistá data: 15.00 – 16.30
- úvod k programu, základní principy stavby strukturovaného patche
- výhody/nevýhody různých platforem, srovnání s komerčnim Max/MSP
- ukázky některých nadstaveb a přídavných knihoven
- ukázka práce se zvukovou částí programu, využiti VST na platformě Win
- ukázky možnosti GEMu (Graphicall Environment for Multimedia)
- ukázka propojeni externích MIDI zařízení a práce s knihovnou Maxlib

přestávka 16.30 – 17. 00

praktická část 17.00 – 19.00

- vytvářeni základních patchu pro začátečníky
- stavba složitějšího zvukového patche s knihovnou XSample
- Stavba složitějšiho obrazoveho patche s knihovnou GEM
- praktická ukázka finálního produktu vytvořeného v PD

dílna má praktickou formu, vybavení laboratoře: 7 stanic běžících na LINUXU, dataprojektor, zvuk. (případně možné vzít sebou vlastní notebook s nainstalovanym PD.

Závazné přihlášky je nutné odeslat do 9.5. 2005 na email: tomas@v2atelier.com
Informace tel: 604509137

účastnický poplatek:
studenti a důchodci:150 Kč
ostatní 200 Kč

počet účastníků je omezen!!!

Programy dílen, seminářů, prezentací a internetového vysílání ve zkušebním provozu pro veřejnost NODLAB je připravován v kooperaci NOD, Linhartovy společnosti, Asociace MLOK, Agentury neziskového prostoru Agnes, Lemurie TAZ a případně dalších partnerů.

http://ez.radiojeleni.cz

http://www.roxy.cz

http://www.agnes.cz
INTERMEDIÁLNÍ TVORBA A TECHNOLOGIE I.
Vize technologie, vědy a umění v perspektivě příštích 20 let
Lažanský palác Pátek 4.11.
14. – 16.00
QuickTime stream: rtsp://proud.beroun.amu.cz/intermedia.sdp

ARCHITEKTURA
Příští diskuzní pátek je zaměřen na jeden z aspektů současnosti, kde se projevují na první pohled probíhající transformace: metropolis, urbanizace, globalizace, environmentální změny – futurologická architektura. Fuze architektonických postupů a metodologií s novými nástroji, s filmovou řečí, s VR aparáty digitálních vizualizací, nebo naopak se sociologickými reflexemi staví dnes architekturu do pozice syntetizující struktury, kde se zrcadlí minulost, současnost a záblesky budoucnosti.
Prezentaci připravil brněnský architekt a hudebník Ivan Palacký.
Několik uliček současné (a budoucí?) architektury
Nahlédneme do několika uliček možné budoucnosti architektury. To by svádělo věnovat se výhradně tématu digitální architektury, oblasti kde se v současnosti rozvíjí klíčové podněty pro další vývoj celého oboru. Jenže lidstvo-komplikovaný organismus-se neubírá přirozeně jenom jedním směrem, nejde jen dopředu, ale odbíhá do stran a podstatná část společnosti spojuje svou budoucnost s nadějí na (jistěže modifikovaný) návrat k ideálům minulosti.
V tomto smyslu jsme svědky gigantické lidské hry na „přetahovanou“, jejímž výsledkem je, že se suneme časem, jako bychom pluli medem a dokonce z nadhledu je velmi těžké určit vlastně převažující směr, kterým se ubíráme. Nebýt fascinujících pohybů, odehrávajících se ovšem převážně v oblasti idejí, řekli bychom, že s velkou pravděpodobností stojíme.
Hlavním tématem současného architektonického myšlení je bezesporu „pohyb“ – proměnlivé, vyvíjející se budovy a tzv. „akcelerující prostor“. Na druhé straně je ovšem i značná tendence uhájit koncepci architektury jako poslední bašty statického, neměnného zázemí v uhánějícím okolním světě.
Pokusím se předložit několik uliček současného vývoje s tím, že ač jsou mnohdy protisměrné a vypadají značně nespojitě, lze si do budoucna představit, že nejpravděpodobnější vývoj, kterým by se architektura a potažmo i celá společnost mohla ubírat, leží v možných konvergencích protichůdného.
Ivan Palacký – architekt a hudebník, Hrál (v 80. a na začátku 90. let minulého století) v různých skupinách a účastnil se rozmanitých hudebních projektů. Absolvoval mnoho koncertů se skupinou “Sledě, živé sledě”. V současnosti je členem ambi(val)entního dua “Tílko” (s Jennifer Helia de Felice) a audiovizuálního dua surrmediální improvizace „Koberce/záclony“ (s VJ Věrou Lukášovou). Vede si zvukový deník ze všech svých cest – zaznamenává útržky příběhů, podivné zvuky a rozmanité “akustické chyby”. Od roku 2002 se věnuje volné improvizaci a rád se zúčastňuje krátkodobých projektů (spolupráce s Cremaster /E/, Ruth Barberán /E/ a Margaridou Garcia /P/, Willem Guthriem /Aus/, Andreou Neumann /D/...), stejně jako rád hraje sám. Od roku 2005 se jeho hlavní zálibou stalo „dolování“ zvuků z amplifikovaného jednolůžkového pletacího stroje Dopleta 160. Jako architekt se zajímá o architekturu bez „stavění“, sociologické metody v projektování a morfogenetické mapy v digitální architektuře.
2005.11.03 19:00
stream: rtsp://stream.node9.org/live.sdp
SEXISONGS
ČTVRTEK
19:00 - RozHOVORY
nezávazné rohovory s učastníky nastavajícího večera -> -> McDOCENT, VJ KOLOUCH, Michal Marianek, SKUPINA c, LEMUŘI a další...
19:45 - MGZN o filmu
Recenzenti organického časopisu MGZN
o premiérách týdne...
20:00 - McDOCENT SEXISONGS
postfolkové melodrama Václava Stratila
Neodolatelné NewLove pecky McDocenta nenechají jedno oko suché a leckdo si cvrkne i do trenek. Kruté něžnosti každodenních pocitů našich srdcí obsažené v jeho pisničkách jsou mezníkem pražské postfolkové frýstajl scény. No prostě romantické songy, které se libí všem... (Vaclav Stratil - kytara, zpěv; Romana: bubenice; + hosté večera: Michal Mariánek - klávesy, Skupina c - sequencer)
+ večerem vyvádí Jiří Ptáček
Support:
SKUPINA c - premiérové HADI C
Možná přijde i Richard Fajnor
VJ KOLOUCH
Infot: http://www.vaclavstratil.cz
21:30 - Krystalicky čisté ticho
okolní poezie v podání Etiene Leviho.
Ač v jiných trnech
v různosti prostoru
odpovědí
ústy proudy zrcadel
zrak věčností zlomů
a zbytků těžce
zřetelných
beránkův slabý
hlas
kamení v kamení
uložená zrnka celistvé
naší tváře
slova zahrady
Přímý přenos ze studia Lemurie a sálu NoD.


Copyright (c) 2004 ACStream, All rights reserved.